Авторизация


Забыли пароль?
Ещё не зарегистрированы? Регистрация
 
No.301

No.301Легкий танк БТ-5/
Light tank BT-5

No.301

Легкий, колісно-гусеничний танк БТ-5 був створений в результаті модернизації та удосконалення бойових та технічних характеристик  танка  БТ-2. Головною  відмінністю від  БТ-2 стала  нова  башта  зі  встановленим  на  неї  потужнішим озброєнням,  45мм гарматою  20-К.  Крім того двигун “Ліберті” був замінений на вітчизняний М-5, надалі М-17,  збільшений
об'єм паливних та масляних баків, покращана конструкція вузлів та агрегатів трансмісії, посилені елементи ходової частини.
 На базі цієї машини були розроблені різноманітні промислові та експерементальні зразки такі як:  танк підвищеної прохідності та життєздатності БТ-ІС; хімічний ХБТ-5; танки-мостоукладачі та інш.Танки БТ-5 приймали участь в боях в Іспанії 1937-38р., біля озера “Хасан” 1938р., в Монголії 1938р., у Фінляндії 1939-40р., А також у Другій Світовій Війні 1941-45р. Усього танків БТ-5 усіх модифікацій було виготовлено понад  2000 шт.


Light , wheel-track  tank  BT-5  was created as a result of modernization and improvement  of  combat  and technical  characteristics  of  the tank  BT-2.  The main difference of  BT-5  became a new turret  with  more powerful arms: a 45mm cannon 20-K. An engine “Liberty” was also changed for a native M-5 (than it was M-17), was enlarged a size of fuel and lubricant cisterns, was improved transmission construction and  some elements  of tracks. There were created different  working  and  experimental models on the basis of this tank, such as: the
 tank  of  great vitality  BT-IS; chemical tank HBT- 5; bridge builder tank  etc. The tank  BT-2  fought  in  Spain  in 1937-38, on the lake of  “Khasan” in 1938, in Mongolia, in Finland in 1939-40 and also during the World War II in 1941-1945.There were manufactured more than 2000 samples  of the tank BT-2 and its modifications.